polski      /     english

 

 

 

 

wprowadzenie                     osoby                     podziękowania
Pomysł wydania tej książki powstał w zeszłym roku.
Pewnego grudniowego wieczoru, siedząc przy lampce wina,
na kanapie u przyjació́ł, wspominaliśmy z Wojtkiem Plewiń́skim
wspólnych znajomych. Wojtek zauważył, że wielu z jego kolegó́w
z krakowskiego Wydziału Architektury porzuciło zawód architekta
i zdobywa niemałe sukcesy w innych dziedzinach.

Pomyś́lałam, że ja ró́wnież znam kilka takich niezwykłych osó́b.
Udało się nam wspó́lnie wyliczyć́ kilkanaście nazwisk.
Pomyś́leliś́my, że koniecznie trzeba coś́ z tym zrobić
– jakoś́ to spisać́, upublicznić́, odszukać innych,
o któ́rych jeszcze nie wiemy.
Zanim wyszliś́my z przyjęcia Wojtek wymyś́lił tytuł:

ARCHITEKT POZA ARCHITEKTURĄ.

W efekcie powstała publikacja, której redaktorkami są Krystyna Łyczakowska i Marta A. Urbańska, a wydawcami - SARP Kraków i Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.


Krystyna Łyczakowska 
Copyright by Konrad Glos, Rafal Zub 2010